Toevoeging NAB regels

De Nederlandse Autosport Bond heeft tot doelstelling het bevorderen van de autosport in zijn geheel.
 
Om deze doelstelling te bewaken, ziet de NAB er streng op toe dat iedere licentie houder of de aanhang waar hij of zij verantwoordelijk is , zich houdt aan de gedragsregels op en om het circuit.
 
Negatieve uitlatingen in het algemeen en/of bedreigingen, ook op sociaal media, naar officials en organisaties die vallen onder de NAB, worden niet getolereerd.
 
Dit kan tot gevolg hebben dat er een schorsing volgt van de betreffende licentie houder.

«   »