Informatie Oliebollen race 28 december 2019

Oliebollen Race 28 december

Nog 7 weken te gaan tot de laatste race van 2019. Op 28 december verrijden we de Oliebollenrace.  Deze jaarlijkse kraker is een hoogte punt in het rustige winterseizoen. De afgelopen jaren is dit evenement steeds groter gegroeid waardoor we hebben ervaren dat er onderhand meer sturing nodig is om deze dag in goede orde te laten verlopen.

Om de veiligheid van iedereen, rijder, official en publiek nog beter te kunnen borgen hebben we afgelopen jaar gezamenlijk afspraken gemaakt om dat te bereiken. Vanuit de vergunning verstrekker  is daarom ook  intensievere controle.

De volgende regels waren altijd van toepassing:

  • Geen vuurkorven of ander open vuur op rennerskwartier en/of publieke plaatsen
  • Geen glaswerk/flessen in het rennerskwartier en rond de baan
  • Stapvoets rijden in rennerskwartier
  • Vuurwerk verboden
  • Tussen ‘s avonds 10 uur en ‘s ochtends 7 uur moet het stil zijn op het terrein

Muziekinstallaties verboden op straffe van uitsluiting van deelname of zelfs een toegangsverbod tot de arena in het uiterste geval.

Drank en vuurwerkcontrole

Tijdens de Oliebollen Race is daar om veiligheidsreden een extra controle aan toegevoegd. Omdat tijdens vorige edities enkelingen in het publiek met bierblikken en vuurwerk gooiden op o.a. de baan is voor dit jaar besloten dat er geen eigen meegebrachte alcoholische dranken rond de baan zijn toegestaan. Hiervoor zijn twee controleposten bij de toegang tot de arena. De cateraar verkoopt bier uit plastic glazen

Naast controle op drank rond de baan zullen we ook streng controleren op het afsteken van vuurwerk. In de eerste plaats omdat dit ronduit gevaarlijke situaties op kan leveren in het publiek. Daarnaast willen we het plezier van het overige publiek niet laten verpesten door enkelen die zich niet aan de regels kunnen houden. Ook komt bij het afsteken van vuurwerk onze vergunning in gevaar. We kunnen niet accepteren dat er mensen zijn die het voortbestaan van de hobby van velen in gevaar brengen.

Er zal dan ook extra controle zijn op bovenstaande om de veiligheid van alle publiek zoveel mogelijk te borgen. Mensen die zich niet aan de regels houden kunnen worden verwijderd uit de arena. We gaan er echter vanuit dat dit niet nodig zal zijn als we allemaal een beetje rekening met elkaar houden!

Het verbod op zelf meegebrachte alcoholische dranken geldt alleen rondom de baan. In het rennerskwartier mag dit nog wel gewoon genuttigd worden.

Fijne racedag

Met bovengenoemde maatregelen gaan we een mooi seizoenafsluiter tegemoet die iedereen, rijder en bezoeker beleeft als een spectaculaire onvergetelijke dag Banger-racen op Speedway Emmen.

We rekenen op ieders medewerking

Organisatie ASE Speedway Emmen


«   »