Beste NAB leden en licentiehouders,
Officials zijn onmisbaar bij wedstrijden ongeacht welke sport dan ook. Ook voor de organiserende NAB verenigingen zijn deze medewerkers belangrijk. Vrijwilligers die zich kosteloos inzetten voor hun sport en hobby. Zij zijn de organisatoren behulpzaam zodat de wedstrijden kunnen worden georganiseerd. Zonder officials zoals baanposten, terreinmedewerkers, parkeer medewerkers en anderen zijn wedstrijden niet mogelijk. De licentiekosten van de officials worden al jarenlang gedragen door de organiserende verenigingen. Hiermee kwamen de verenigingen de officials tegemoet in hun kosten.


Om zorg te dragen voor al die vrijwilligers heeft de NAB ook een trainingsprogramma opgezet waarin alle mogelijke situaties en gevaren behandeld worden, zodat ook de vrijwilligers adequaat kunnen handelen. Ook deze kosten komen voor rekening van de organiserende verenigingen.


Omdat de kosten voor de organiserende verenigingen ook verder toenemen, ook dit uit het oogpunt van verdere professionalisering, is door de leden van de NAB besloten om de officiallicenties met verzekeringen voor alle officials vanaf 2018 nu voor rekening van de NAB te laten komen. Daarmee onderstrepen wij als NAB des te meer het belang van deze groep medewerkers.
Voor de verdere professionalisering van de NAB zullen in de toekomst ook meer kosten moeten worden gemaakt. Daarom is besloten door de leden van de NAB dat de NAB licentiekosten met verzekering voor u als deelnemers in prijs verhoogd zijn.
Een verhoging van € 30 per licentie voor de deelnemers achten wij noodzakelijk willen wij goede wedstrijden ook voor de deelnemers kunnen blijven organiseren en als NAB verder te kunnen groeien. De licentiekosten voor 2019 bedragen daarom € 130,-.


Verder zijn voor 2018 en later de Statuten van de NAB weer geoptimaliseerd en is het Huis Houdelijk Reglement van de NAB ook in gebruik. Deze aangepaste en verbeterde versies kunt u inzien bij uw betreffende vereniging/organisatie.
Vanaf 2018 werkt de NAB verder samen met o.a. de NOSP en buitenlandse organisaties voor het verbeteren van o.a. de kwaliteit van de wedstrijden, het beschermen van deelnemers en het mogelijk overnemen van adviezen van deze organisaties.


Verder werkt de Technische Commissie van de NAB samen met de sectie autocross en ovalracing voor het gezamenlijk ontwikkelen en harmomiseren van nationale reglementen in de diverse autocross en ovalracing klasses. Dit met het uiteindelijke doel om Nationale Kampioenschappen te krijgen voor alle klasses bij alle organiserende NAB ovalracing en autocross verenigingen.
Voor de verdere ontwikkeling binnen alle secties en de organisaties zoals bij de ovalracing en de autocross wedstrijden zult u op de betreffende licentie aanvrage formulieren de volgende tekst kunnen waarnemen:
“Middels deze aanvrage onderwerpt de aanvrager zich aan het gezag van de NAB statuten, het huishoudelijk reglement en overige toepasselijke (wedstrijd) reglementen. De aanvrager onderwerpt zich aan de rechtspraak van de NOSP die exclusief en bij uitsluiting bevoegd is om alle bij de NOSP aangemelde geschillen te beslissen”.
De NAB verenigingen en het bestuur van de NAB wensen hun deelnemers, de officials en alle medewerkers hierbij een sportief en geslaagd seizoen 2019 toe.
Het bestuur van de NAB